Pesquera de Ebro 09146 - Burgos

ASOCIACION PISCARIA

Pesquera de Ebro

Gracias por vuestro Apoyo

Timing Actividades
Pinchar para ver
Fecha planteado
Fecha Iniciado
Fecha Finalizado
02/04/2020
03/04/2020
04/05/2020
02/04/2020
18/04/2020
26/05/2020
15/07/2020
01/08/2020
23/08/2020
26/09/2020
26/09/2020
12/06/2023
26/09/2020
26/09/2020
26/08/2023
26/09/2020
10/10/2020
10/10/2020
26/09/2020
06/10/2020
08/10/2022
Realización Logo Piscaria Hormigón
02/01/2021
02/01/2021
05/03/2021
26/07/2022
24/08/2022
25/08/2023
02/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
26/09/2020
07/12/2020
02/01/2021
08/10/2023
08/10/2023
UNETE UNETE

¿Quieres participar en la

Asociación Piscaria?

Pesquera de Ebro 09146 - Burgos

ASOCIACION

PISCARIA

Planes

Gracias por vuestro Apoyo

UNETE UNETE
Timing Actividades
Pinchar para ver
Fecha planteado
Fecha Iniciado
Fecha Finalizado
02/04/2020
03/04/2020
04/05/2020
02/04/2020
18/04/2020
26/05/2020
15/07/2020
01/08/2020
23/08/2020
26/09/2020
26/09/2020
12/06/2023
26/09/2020
26/09/2020
26/08/2023
26/09/2020
10/10/2020
10/10/2020
26/09/2020
06/10/2020
08/10/2022
Realización Logo Piscaria Hormigón
02/01/2021
02/01/2021
05/03/2021
26/07/2022
24/08/2022
25/08/2023
02/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
02/01/2021
26/09/2020
07/12/2020
02/01/2021
08/10/2023
08/10/2023